فول چارتر پرواز رشت آستاراخان روسیه رشت با ایرلاین پارس ایر
 فول چارتر پرواز رشت به آستاراخان روسیه با ایرلاین پارس ایرسایر اعلانات