فول چارتر پرواز رشت به آستاراخان روسیه یکشنبه ها با ایرلاین پارس ایر
 فول چارتر پرواز رشت به آستاراخان روسیه  یکشنبه ها با ایرلاین پارس ایرسایر اعلانات